תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 06/ 2לגיטימציה למדרגות חיצוניות ממתכת
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 11/ 2אתר תקשורת ע"ג עמוד חשמל
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 112כפר חיטים ב'19/03/1953
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11457תכנית למלונאות, נאות חיטין, כפר חיטים
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11625מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה31/07/2008
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 12191משטח גולף- כפר חיטים13/03/2003
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 14023הגדלת משטחי גולף, כפר חיטים28/06/2007
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 16456קידוח ארבל 1 בקרבת כפר חיטין16/09/2010
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 4479תוכנית מפורטת לכפר חיטים07/06/1984
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 8718שינוי לתוכנית מפורטת ג / 4479 כפר חיטים.30/03/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגנ/ 15601שינוי יעוד למלון, כפר חיטים12/12/2007
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 1שינוי הוראות בניה ועיצוב ארכיטקטוני באזור המגורים,כפר חיטים22/07/2001
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 2שינוי קו בנין, כפר חיטים09/07/2002
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 3שינוי קו בנין, מגרש 185, כפר חיטים14/10/2010
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 4תכנית לשינוי קו בניין במגרש 101 - כפר חיטים
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2007140אנטנת סלקום אתר קרני חיטין
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79כפר חיטים והסביבה07/08/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79/ 1הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום, מגרש 39 כפר חיטים05/10/2000