תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה019/ 11/ 2תוכנית מפורטת גת / מק / 4405 / 4
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה024/ 11/ 2תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4405/ 4
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה026/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה029/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומית13/ 15136בניית תוספת לרפת
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 11451יחידות אירוח בנחלה חקלאית, שדב אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 12499מרכז מסחרי מושב שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 13479תחנת תידלוק שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 17277נחלה 61 - משפחת שטראוס , שדה אילן11/11/2008
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 18500תחנת תידלוק, שדה אילן01/11/2012
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 18970שנוי יעוד בנחלה, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 4405מושב שדה אילן16/11/1984
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 5299הגדלת אזור משקי שדה אילן18/06/1989
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 8286איחוד וחלוקה מחדש והקצאת שטח למגורים, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 9253תחנת תידלוק ושרותי דרך, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 9695כפר נופש לכניסה לשדה אילן.
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 9795מסחר נופש, מלונאות - נוף כנרת, שינוי למתאר, ליד שדה אילן.
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ גת/ 10איחוד וחלוקה בין מגרשים, הגדלת שטח ציבורי פתוח, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 15710הרחבת שטח למגורים, נחלה86, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 15731נחלה 61-שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 15970נחלה 51 ע"ש דוד רייך, שדה אילן20/03/2008
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16010מגרש 1 - שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16454שינוי יעוד קרקע למגורים א', שצ"פ מבנים ומוסדות ציבור, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16511איחוד וחלוקה - שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16877נחלה 11 - שדה אילן24/03/2010
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 18429הסדרת נחלה - שדה אילן26/09/2011
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 1איחוד וחלוקה בין מגרשים ויצירת שטח למגורים והגדלתש.צ.פ , שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 3איחוד וחלוקה של שטח המגורים ושינויקו בנין, שה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 4הסדרת גבולות, שדה אילן17/11/2011
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 5שינוי גאומטרי של שטח המגורים בנחלה מס' 86-שדה אילן10/05/2012
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ ג/ במ/ 75/ 2שינוי חלוקה בין מגרשים, שטח ציבורי פתוח ודרכים שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ גמב75 / 9איחוד וחלקוה, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומיתשדה אילן 2010/ 0019רפת מוצעת (מפטמה)