תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה105/ 10/ 2תכנית מפורטת גת/מק/4/4384
צפוןהגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה112/ 10/ 2תכנית גת/מק/4/4384
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית15366/ 54תוספת לרפת קיימת
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית2/ 15365פטור מהכנת תוכנית מפורטת לבנית מפטמה
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 10952מגורים לבן ממשיך בכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 11286שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 118/04/2000
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 12524הרחבת כפר קיש28/01/2002
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאל, כפר קישתוכניתג/ 16062יערות רכס יבנאל וכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 16614נחלה , כפר קיש27/11/2007
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 18029שינוי יעוד קרקע למבני משק - כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 19026שנוי יעוד קרקע למבני משק, כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 221כפר קיש23/08/1956
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 2568כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 4384מושב קיש23/10/1984
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 7832שנוי לתכנית מפורטת, כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 15603נחלה 7 -כפר קיש22/07/2009
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 15690הגדלת אזור משק חקלאי-כפר קיש04/11/2009
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 15694משק 22 -כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 15733הרחבת שטח מגורים נחלה 32-כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 17197הסדרת זכויות בנחלה משק 22 , כפר קיש18/11/2008
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגנ/ 18212הסדרת זכויות בניה בנחלה מס' 23, כפר קיש15/05/2011
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 1תוכנית גת/ מק/ 4384/ 129/08/1999
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 2איחוד וחלוקה ללא שינוי שטח הכולל, כפר קיש01/07/2003
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 3איחוד וחלוקה, נחלה 32, כפר קיש12/09/2006
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 4הסדרת גול לתצ"ר , כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 5החלפת שטחים בנחלה מס' 49 - כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ אאיחוד וחלוקה חדשים בתוך מגרש קיים, כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2004/ 0078בניית תוספת סככות לרפת בכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2010/ 0216הקמת מפטמה לעגלים+מתבן+בור איסוף זבל