תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה106/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה107/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה113/ 10/ 2עררעל תכנית גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה288/ 10/ 2ערר בגין תכנית מפורטת כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 11628שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים13/02/2003
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 12197כפר הזתים- משפחת הרצליק27/01/2004
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 14572הגדלת אחוזי בניה כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 14681בריכת מים, כפר זיתים13/03/2012
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 15259מלטשת יהלומים נחלה 41, כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 15306נחלה מס' 47, כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 16035הסדרת גבולות, כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 17349תוכנית מתאר כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 4477מושב כפר זיתים14/10/1984
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 7725שנוי לתכנית מפורטת כפר זיתים21/08/2000
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 8034כפר זיתים20/10/1996
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 9331הקצאת 21 מגרשי בניה בתחום הישוב, בקרקע חקלאית בהמשך לאזורי מגורים קיימים,30/12/2004
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ במ/ 75הרחבה למגורים הכוללת 7 מושבים: הזורעים, שדה אילן, אילניה, כפר קיש, כפר זיתים,06/02/1994
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגנ/ 16878נחלה 65 - כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגנ/ 17059הגדלת אחוזי בניה ותוספת יח"ד, כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגנ/ 17883שנוי קווי בנין ושנוי אחוזי בניה, כפר זיתים26/01/2011
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגת/ מק/ 4477/ 1החלפת שטחים בנחלה 32, כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגת/ מק/ 4477/ 2הסדרת גבולות - כפר זיתים28/12/2011
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגת/ מק/ 4477/ 3שינוי גיאומטרי של שטח המגורים בנחלה מס' 32 - כפר זיתים04/11/2012
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זייתים 2010/ 0139מתן לגיטימציה (סככת רפת) בין הרפת לאחסון זבל+מפטמה
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זיתים 2009/ 0037הקמת 2 צימרים בתוך סככה חקלאית קיימת שימוש חורג לשלוש שנים