תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, אילניהבקשה ועדה מקומית22/ 15152שימוש חורג במחסן קיים למגורים
צפוןהגליל התחתון, אילניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים926/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןהגליל התחתון, אילניהבקשה ועדה מקומיתאילניה2009 / 0179שימוש חורג בקרקע חקלאית לשימושים לא חקלאיים
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10632אילניה - מקטע מגורים א', שינוי למתאר
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10633אילניה - מגורים מקטע ב', שינוי למתאר.25/01/2006
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10634אילניה- מגורים מקטע ג', שינוי למתאר.21/12/1999
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 11615תוכנית מפורטת לשימור סג'רה אילניה, מתאר 1
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 14078שינוי יעוד מחקלאי לשפ"פ ומסחר לתוצרת חקלאית, אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 14079אתר קומפוסט אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 15276שימור סג'רה, אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 15605שינוי יעוד מחקלאי למגורים, אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 16917הסדרת מגרשים , אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 172אילניה01/04/1954
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 17432קביעת הנחיות בינוי ,שינוי מאזור חקלאי לאזור נופש ותירות- אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 18244שנוי יעוד מחלקאי מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות, אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 265סג'רה אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 272חוה חקלאית אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3689אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רה17/06/1982
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3690אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרה04/11/1982
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 4216שינוי למתאר אילניה05/01/1984
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 622אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8229שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך, אילניה - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8642שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליעוד אורחן ושוק חקלאי, תחנת תדלוק ודרך ציבור
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8773יעוד שטח למרכז תיירות, בידור ומסחר סג'רא
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8833תחנת תדלוק ושרותי דלק פז אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 9443תכנית למרכז מסחרי, שרותים, שרותי דרך ותחנת תידלוק איזור אילניה - שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 9454תכנית מתאר אילניה.
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 9958שינוי יעוד קרקע חקלאית (משטח הנחלה) לאזור צימרים, שינוי למתאר, אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 10שינוי קו בנין, מגרש 303, אילניה07/12/2009