תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 5ערר ע ל החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/10305 תכנית ניקוז בית נטופה מזרח
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 12562הרחבת מצפה נטופה04/08/2002
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 14505שינוי הוראות בינוי08/06/2005
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 9959תיירות ונופש ותחנת תידלוק, נוף נטופה.
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ במ/ 162נטופה20/01/1994
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתגת/ מק/ 162/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים14/11/2000
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהנושאהרחבת מצפה נטופה - תכניתהרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתטה/ מק/ 162/ 1שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ ודרך ומשטח שב"צ לדרך.
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 1/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 2/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה