תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, שרונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 08/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומית15128/ 40תוספת סככות לרפת קיימת
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומית2006/ 0128מתן לגיטימציה לסככת רפת, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 10749שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד ושצ"פ, שרונה06/12/1999
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 11633יחידות אירוח, מושב שרונה19/09/2002
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12298שכונה מגרש 3227/05/2003
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12914הרחבת שרונה06/04/2003
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 144שרונה12/11/1953
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 18805שנוי בנחלה 60, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 4329מושב שרונה05/08/1984
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 9102איחוד וחלוקה מחדש, אזור מגורים למשתכנים, מושב שרונה27/07/1997
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 15602מושב שרונה -נחלה 56
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 15691הרחבת מגורים וצימרים בנחלה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 15866נחלה 55, שרונה22/07/2009
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 16453מגרש 65, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 16459הסדרת מגורים, נחלה 56, שרונה20/02/2008
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 17544שינוי יעוד קרקע בנחלה מס' 25, מושב שרונה01/12/2011
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 18140פל"ח - נחלה 9, מושב שרונה17/03/2011
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ 4329/ 2נחלה 39 - איחוד וחלוקה , שרונה26/03/2008
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ 4329/ 3איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח , שינוי קו בנין, והוראות בינוי , שרונה07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 4שינוי שטח המיועד לדרך והקטנת שטח המיועד למגורים ב', שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 6שינוי הוראות בניה, שרונה22/02/2005
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 6שינוי הוראות בדבר בינוי אדריכלי , שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2006/ 0170בניית סככת רפת מוצעת +לגליזציה למתבן, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2007/ 045תוספת לרפת קיימת, רפת החלה 29 שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 003הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 0038בניית סככות לגידול צאן ופיטום בקר מוצעת