תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12058מוסד בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12297שמורת טבע, אלוני בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 16382בית היערן, יער בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 16452אזור לשימור בית קשת07/11/2011
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 16966חוות לולים , בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 18208גן איתן - מתחם תיירות, בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 18576חוות לולים, בית קשת
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 1901קבוץ בית קשת29/11/1979
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 7961קיבוץ בית קשת30/05/2000
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 73בית קשת והסביבה12/12/1996
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 77בית קשת03/06/1997