תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 05/ 2תוספת לבית קיים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 04/ 2מבנה תחנת דלק מסעדה ומשרדים מתקן רחצה
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 09/ 2מבית מגורים למשרד עו"ד
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 08/ 2שימוש חורג ממגורים לחנות
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 12/ 2הסדרת מצב קיים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 06/ 2סגירת מרפסת
צפוןכרמיאלישות כללית10/ המ/ 29בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197, תתל/ 12/2
צפוןכרמיאלישות כללית10/ המ/ 30בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תתל/ 2/ 12
צפוןכרמיאלישות כללית10/ המ/ 5בקשה להארכת מועד, תת"ל 12/2
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 05/ 2התקנת אנטנה סלולרית
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 04/ 2שינוי בנוי
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 10/ 2בניית מרפסות בבנין בהקלה 6%
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה137/ 08/ 2תכנית מפורטת
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 05/ 2תוספת מבנה לבנין מסחרי קיים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 12/ 2פיצול דירה ל- 2 יחידות דיור
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 05/ 2סגירת מרפסת
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 10/ 2הריסת מבנה קיים, הקמת תחנת דלק
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 05/ 2התנגדות לתוכנית מרכז מסחר ותעשיות מתקדמות
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 03/ 2איחוד וחלוקת שטחים ללא הסכמת בעלים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 07/ 2מצללות מעץ
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 06/ 2הקמת אנטנה ע"פ תמא 36
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה לבית ספר
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה תבית ספר
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 03/ 2תכנית איחוד וחלוקה
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 09/ 2תכנית שינויים + תוספת 4 יחידות דיור
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 05/ 2תוספת לבניין קיים + הקלה 6% ושינוי שם המבקש
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 10/ 2הריסת מבנה קיים+הקמת תחנת דלק
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 05/ 2אי מתן החלטה
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 11/ 2שימוש למטרת גן ילדים
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 04/ 2התנגדות להגדרת השימוש כשימוש חורג ע"י הועדה
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8104/ 11/ 2ערר בגין תכנית ג'/18597, ג'/12813
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים815/ 09/ 2יוסף סאלח קיס
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים837/ 10/ 2היטל השבחה מתכניות ג/2503, ג/4132, ג/בת/199, כר/מק/6/199
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים880/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית גנ/17820
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים915/ 10/ 2ערר בגין תכנית תת"ל 12/2
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים916/ 10/ 2ערר בגין תכנית תת"ל 12/2
צפוןכרמיאלישות כלליתא/ נצ/ 3435/ 09חברת כ.א.ן גולן בע"מ נגד ערים חברה לפיתוח בע"מ ואחרים
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10022מרכז רמת רבין, שינוי למתאר, כרמיאל21/12/1999
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10156רמת רבין - 5C, שינוי יעוד ממבנה ציבור לשפ"פ, הוספתקו בנין לגנונים והוספת 4 יח"01/12/1998
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10157גבעת רם - כרמיאל, שינוי לג / במ / 14330/03/1999
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10165אזור תעשיה כרמיאל צפון, שינוי לתממ / 2.
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10620שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, שפ"פ ושצ"פ, שינוי למתאר, מבואות כרמיאל
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10666מרכז מחסני חרום עירוניים, כרמיאל12/08/1999
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10731מפעלי אביעם, שינוי למתאר, כרמיאל05/07/1999
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10742גן חיות כרמיאל, שינוי למתאר06/04/2009
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10744מכללת אורט כרמיאל, שינוי למתאר24/05/2001
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10745בית אבות, כרמיאל09/02/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10808מסילת רכבת עכו-כרמיאל
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10821תעשיה ומסחר נהוראי, כרמיאל, שינוי למתאר18/04/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10864רמת רבין - כרמיאל06/12/1999
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 10880מרכז הדרכה לנהגים, שינוי למתאר, כרמיאל20/12/2001
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11025אתר בית כנסת מגדים, כרמיאל10/12/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11053שכונת גבעת מכוש, כרמיאל03/08/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11330שכונת הגליל, כרמיאל, מתאר 114/03/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11367מרכז נוער, כרמיאל, מתאר 107/07/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11750"דיור מיוחד" שכונת לב הפארק - רמת רבין21/12/2000
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11824שכונת נוף מגדים, כרמיאל20/06/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 11913רמת רבין מערב, כרמיאל17/05/2001
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12151תחנת תידלוק ושרותי דרך פז
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12241גבעת המכוש- 7 מגרשים20/06/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12421הר כרמי, כרמיאל01/04/2004
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12556א.א.א.ל שגיא כתף, כרמיאל12/09/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12671מורד הגיא 93, כרמיאל21/08/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12716פנימיית ספורט השגי האירוסים19/12/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12768מגורים ומסחר - עדכון - שכונת הגליל02/02/2004
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12769תחנת דלק דרור05/05/2003
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12813שכונת רבין בכרמיאל03/10/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12896מכוש - יובל אלון27/02/2003
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12897איגלו - ג.מכוש
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 12899מדורגי ארזים10/11/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13284תחנת תידלוק "אלון כרמיאל", כרמיאל10/12/2002
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13322"החאן"25/06/2006
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13532מכוש - מעלה יפה נוף21/09/2003
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13670שגיא - מגרש 2036 - שטחי שרות29/02/2004
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13803אזור תעשיה גן רלרם - שינוי מגבלות בסוגי תעשיה :23/11/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13804עדכון פארק תעשיה מזרחי - כרמיאל :24/07/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13928קרית חב"ד כרמיאל15/03/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 13929דיור מיוחד214/12/2004
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14000מכוש - "איגלו"16/02/2006
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14096מרכז ניצנים19/06/2006
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14189מגרש 141 - מכוש - מק/ כר11053:
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14268מרכז מסחרי "השדרה" - שכונת הגליל05/04/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14568מרכז תחבורה -כרמיאל18/08/2008
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 14569"שיווק אברהם כרמיאל", כרמיאל23/11/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 15010שינוי יעוד קרקע משצ"פ ולמסחר לשטח לתעשיה.
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 15051גבעת מכוש -כרמיאל תוספת מגורים12/12/2006
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 15052המהווה שינוי לתוכנית ג/ 1002229/12/2005
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 15111שינוי יעוד משצ"פ לתעשיה באזור גן גל רם, כרמיאל28/09/2006
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 15266יער כרמיאל