תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 05/ 2סגירת מרפסת
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג