תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה לבית ספר
צפוןכרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה תבית ספר