תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 09/ 2אי מתן טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 05/ 2טופס 5
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 06/ 2תוספת מגוריםבשטח עיקרי
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהבקשה ועדה מקומית18977/ 9שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניון לרכב כבד+ביתן לשומר+סככה+גדרות בבוענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהבקשה ועדה מקומית2004/ 710לגיטימציה לתוספת: דיר צאן, מרכז מזון, סככה, מחסן חקלאי, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 10/ 2לגיטימציה לבית דו משפחתי קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים328/ 11/ 2יח"ד מוצעת+ממ"ד +מבואות וחדר מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבבכ/ מק/ 6764/ 03/ 14הקטנת קו בנין אחורי וצידי ומתן לגיטימציה, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבבכ/ מק/ 6764/ 09/ 17הקטנת קווי בניה, בענה04/08/2011
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבבכ/ מק/ 6764/ 09/ 21שינוי קו בניין , בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבבכ/ מק/ 6764/ 09/ 41הקטנת קווי בנין, באזור מגרשים, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבכ/ מק/ 6764/ 3הקטנת קווי בנין , בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהבקשה ועדה מקומיתבענה 2005/ 80618977/ 9 שימוש חורג בקרקע החקלאית לחניון
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 14371שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, מסחר ועסקים ודרך, כניסה לבענה04/09/2008
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 15421שכונה מזרחית בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 15507שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' מערב בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 16050הרחבת העיר אל-שאג'ור (מערבית לבענה)
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 16093שינוי ייעוד לאזור מסחר ועסקים ממזרח לכביש כניסה לשכ' בענה , שגור04/01/2011
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 16168מערב אל שאג'ור( דרום מערבית לבענה)
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 16515שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ושצ"פ , מרכז בענה, אל שגור
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 19610מרכז קניות ושרותים, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 19786הרחבת אזור מסחר משולב בתעסוקה, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 19825הצעת אזור מסחר ומגורים - בענה כניסה ראשית
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 471 - צפוןתחום בניה - בענה02/01/1969
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 768שנוי יעוד חלק מחלקות -כרמיאל
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 893חלוקת חלקה -בענה27/09/1968
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ בכ/ 6778/ 06/ 18שינוי נקודתי של קווי בניין בגוש 18818 חלקה 17 מגרש 47 , בענה16/03/2008
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתגנ/ 15366שינוי יעוד ממגורים לשב"צ וביטול דרך מס' 17, בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתגנ/ 16765הצרה נקודתית של תוואי דרך מס' 24 ולגיטימציה לבניה בתוך הדרך , בענה - אל שגור12/01/2009
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהתוכניתגנ/ 18940שנוי יעוד מציבורי פתוח למגורים ב', בענה
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהישות כלליתעתמ/ 09/ 04/ 2848מעון גבור נגד ו. מחוזית צפון, ו. מקומית ב.ב. הכרם
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהישות כלליתעתמ/ 09/ 2848מועין גבור נגד ועדה מחוזית צפון, ו. מקומית ב.ב. הכרם