תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 11/ 2התקנת מערכת פוטוולטאית
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 10/ 2בית להריסה+ בניית בית מוצע
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 10923תכנית מס' 10923 שינוי יעוד מחקלאי לדרך גישה תיירות כפרית, אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 11014שינוי לתכנית אבירים מס' ג / 5765
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 17266תחנת שאיבה באבירים25/11/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 19193שנוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים, אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 3832מצפה אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 4743אזור משקי מצפה אדר
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 4782מצפה אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 5142אזור משקי אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 5669אבירים אזור משקי מיוחד
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 5765מצפה אבירים25/09/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 9604מצפה אבירים - שלב ב'22/07/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 9850אזור תיירות מיוחד, אבירים