תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, ספסופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 05/ 23 יח' אירוח מעץ
צפוןמרום הגליל, ספסופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 09/ 2לגיטימציה ל- 4 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 10239הרחבת מושב ספסופה, שינוי למתאר
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 13280ספסופה, מתחם תיירות
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 14285ספסופה הרחבה - שינוי ל ג/ 10239
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 14764מתחם תיירות, ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 16054מתחם תיירות , ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 16295הרחבת מושב ספסופה20/03/2008
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 16934שינוי יעוד קרקע למגורים, שפ"פ, שביל וקרקע חקלאית, מושב ספסופה05/03/2009
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 18811מתחם תיירות, ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 20088מבני משק מושב ספסופה .
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 4422מושב ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 5150מושב ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 63ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 7467שנוי יעוד למגורים, ספסופה.
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 8202מושב ספסופה30/03/1995
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 9802הקצאת קרקע למגורים בספסופה, שינוי למפורטת06/01/1999
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתגנ/ 16053מגרש 149 , ספסופה26/06/2008
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתגנ/ 18036שינוי תוואי דרכים, ספסופה26/01/2011
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 16295/ 1שינוי קווי בנין והוראות בינוי, ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 8202/ 1איחוד וחלוקה והרחבת דרך, ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 8202/ 2שינוי קו בנמין , מגרש 33, ספסופה
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתמהג/ מק/ 8202/ 1החלפת יעודי קרקע, משוב ספסופה22/03/2006