תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 12377הרחבת אזור מבני משק, מושב כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 13807מבני משק מושב כלנית:
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 13975קידוח כלנית 7 - בין כדרים לכלנית:
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 14390תחנת תידלוק ושרותי דרך מדרך מס' 65-כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 14754מתקן מקורות קידוח כלנית 3, כלנית01/06/2010
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 15393הסדרת צומת הכניסה לכלנית מדרך 80705/02/2009
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 16546הגדלת שטח מגורים בנחלות ל- 2.5 דונם מושב כלנית19/03/2009
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 17841קידוח כלנית 4 וכלנית 7
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 18492שינוי הוראות בניה למתחם משקי, כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 3511מושב כלנית25/03/1982
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 3740ללא שם17/10/1985
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 5188אתור שטח למרכז מושב כלנית, כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 5824שנוי יעוד למבני צבור
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 6436מושב כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 7050שנוי יעוד לבית סוהר כלנית15/08/1991
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 7103אזור למבני משק -כלנית27/08/2000
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 8122שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך, כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 8194שנוי יעוד לתחנת דלק, כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 8951שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לשרותים הנדסיים - קידוח למי שתיה, שינוי לתממ /28/11/1996
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 9904שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ במ/ 209שכונה מזרחית - כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתגנ/ 16875שינוי ייעוד לחקלאי מיוחד - חוות לולים , מושב כלנית
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתגנ/ 16879שינוי ייעוד משק וחקלאי מיוחד - לולים , מושב כלנית14/09/2009
צפוןמרום הגליל, כלניתבקשה ועדה מקומיתכלנית 2009/ 109בקשה לשימוש חורג ממבנה דיר למקום אחסנה לטרטורונים ועבודות אלומיניום
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתמה/ מק/ 16546/ 1איחוד וחלוקה, כלנית08/08/2012
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתמה/ מק/ 7103הוספת יח"ד בנחלות מס' 56-57, 99 ללא שינוי באחוזי בניה - כלנית