תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 09/ 2בנית 2 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 09/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 11/ 2תוספת בנייה למחסן קיים+לגיטימציה למאזני גשר
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים328/ 08/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים329/ 08/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים872/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג'/13852
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 11065חלוקת מגרשים מס' 5 ומס' 9 באזור תעשיה דלתון16/11/2000
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 11769יעוד שטחים פרטיים פתוחים לשטחים ציבוריים פתוחים, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12428אזור תעשייה רמת דלתון15/10/2002
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12683הרחבת מושב דלתון04/09/2007
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13272שמורת טבע בריכות דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13723אתר קומפוסטציה - רמת דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13805מגרש תפן יוזמות באזור תעשיה דלתון:21/06/2004
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13852מלון יין בדלתון02/04/2008
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 15288שינוי חלוקה פנימית והפקעות בא.ת. דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 17702שנוי יעוד לאירוח כפרי, מושב דלתון04/01/2011
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 18279תחנת שאיבה אזור תעשיה, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 18315שמורת רמת דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 18457תחנת תדלוק, מושב דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19064הרחבת אזור התעשיה, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19293שינוי יעוד ממסחר לתעשיה מגרש מס' 39, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19752מושב דלתון מבני משק לולי הטלה
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 3072שנוי יעוד השטח למחצבה הר גרשום, דלתון -(גניזה)
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 3261ביוב מרכזי דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 329הרחבת דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 4107שכונת מגורים חדשה - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 5064מושב דלתון21/10/1993
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 5066אזור לולים מושב דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 5237שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 5452מטקני טיהור ברמת דלתון27/11/1997
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 5629תעשיה רמת דלתון - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 6126שכונת מגורים חדשה, מושב דלתון13/09/1992
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 6204גן תעשיתי רמת דלתון06/02/1992
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 8440גן תעשיתי שנוי ל-ג / 6204 רמת דלתון20/06/1996
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 8491שמורת טבע ברכת קש דלתון21/12/1997
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתגנ/ 17142שינוי יעוד מתחנת תדלוק לתעשיה, אזור תעשיה דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתגנ/ 18305שנוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים, דלתון17/03/2011
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק / 5064/ 2איחוד וחלוקה של מגרשים 123- 124 , דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12428/ 07/ 197איחוד וחלוקה לשינוי יועדתוך איזון שטחים , רמת דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12428/ 1שינוי חלוקה פנימית והגדלת שטח ציבורי, אזור תעשיה דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12428/ 3תוכנית מה/ מק/ 12428/ 318/03/2010
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12683/ 1הקלה במרווחי בניה., דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12683/ 2הקטנת קווי בניין לפי הקיים - מושב דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 5064/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים , ושינויקוו בנין, והוראות עיצוב, דלתון18/03/2010
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 5064/ 2איחוד וחלוקה מגרשים 124- 123, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 5064/ 3שינוי בקווי בנין , דלתון17/11/2011
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 5604/ 1איחוד וחלוקה, מגרש 140, דלתון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 6126/ 1איחוד וחלוקה , דלתון08/10/2003