תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 21ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז הצפון לאשר ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מ. צפון לאשר את ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 23ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז הצפון לאשר ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 09/ 2לגיטימציה לקומה א'
צפוןמרום הגליל, מירוןבקשה ועדה מקומית17/ 13689שימוש חורג ל-10 שנים ממבנה מדגרה למסחר
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 10329בית ספר שדה - מירון, שינוי למתאר
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11192הגדלת אזור תעשיה מושב מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11545הרחבת אזור תעשיה מפעל צאם
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11783שמורת טבע הר מירון, הרחבה 4.02/02/2004
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11965ישיבת בני עקיבא, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12092אתר קבר הרשב"י מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12437מתחם אירוח ומסחר, צומת מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12851שינוי חלוקת מגרשים - מירון08/02/2005
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 13638חאן מירון - מתחם תיירות ושרותי דרך
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 147מירון16/09/1954
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 16296הגדלת נחלות מס' 80, 82 ו-83 , מושב מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 16297הגדלת נחלה 137 , מושב מירון16/09/2010
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 16298מוסד צדקה "יד עזרה" , מושב מירון04/11/2009
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 17092בית ספר שדה, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 17743אתר למוסד ציבורי במירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 1808כבישים ורחבות חניה לחגיגות ל"ג בעומר, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 284מגרש חניה -מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 3114קבר רשב"י -מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 3346הרחבת תיחום הבניה במירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 374מירון ההיסטורית12/12/1974
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 4069מושב מירון21/11/1991
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 419מירון06/06/1963
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 4299תבור כביש עוקף פנימי לכביש עכו צפת ומעבר תת קרקעי להולכי רגל צומת מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 5067יעוד שטח לחקלאי מיוחד, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 5727מרכז אזורי01/07/1993
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 5847שמורת טבע נחל עמוד -(גניזה)
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 686מרכז הדרכה ואדמיניסטרציה
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 7082שנוי יעוד למלונאות ונופש, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 722הר מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 724חרבת חממה (מירון )
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 732מירון23/11/1967
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 7438שנוי יעוד לתיירות ומסחר, מירון24/05/2001
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 7475שנוי יעוד למלונאות ונופש מירון24/11/1994
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 7539יעוד שטח למגורים, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 8069שנוי יעוד לאזור תיירות ומסחר, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 8105יעוד שטח למגורים, מירון - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 8106שנוי בתקנון, מירון01/05/1996
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 8430שמורת טבע הר מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 8573תכנית להגדלת אזור תעשיה, שינוי למפורטת, מושב מירון01/09/1996
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 9493ישיבת "בני עקיבא", מירון, שינוי למתאר27/05/2003
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 97פרק לאומי ג'רמק - מירון09/02/1955
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 9794שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח למסחר, שינוי למתאר, מירון.
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתגנ/ 17053שינוי יעוד ממגורים למבני משק, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתגנ/ 18346שינוי יעוד קרקע בנחלות 80 82 83, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה / מק/ 4069/ 1הרחבת שטח למבני ציבורי שטח נופש ותיירות, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 12851/ 1הגדלת מספר יחידות דיור, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 12851/ 2שינוי קו בנין, מגרש 108, מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 12851/ 3שינוי קווי בנין, מגרש 98 מושב מירון18/10/2012
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 4069/ 2איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין , מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 4069/ 3איחוד וחלוקה, מושב מירון30/07/2006
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 7438/ 1שינוי גודל מגרש מינימלי, מרכז מבקרים מירון13/08/2006
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמהג/ מק/ 12851/ 1חלוקת מגרשים והגדלת מס' יח' דיור, מירון07/06/2006
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתמל/ מק/ 4069/ 1התוית דרך גישה למלון המוצע באתר סמוך לקבר הרשב"י מושב מירון
צפוןמרום הגליל, מירוןישות כלליתעעמ/ נצ/ 07/ 4583חב' מעיין מירון נגד ועדה מחוזית צפון וכו'