תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, עלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 06/ 2בקשה לתורן לתקשורת
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 10184תכנית הרחבת מושב עלמה23/10/2000
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 11473שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי תחנת עלמה14/11/2004
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 12865החלפת שטח חקלאי עם שטחי מגורים - מגרש 109
צפוןהגליל העליון, מרום הגליל, מבואות החרמון, דישון, עלמהתוכניתג/ 13984דרך אזורית מס' 886 בקטע עלמה - נחל דישון
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 19750מושב עלמה מבני משק לולי הטלה
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 3263שכונה לבנים -עלמה
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 4894מושב עלמה15/08/1991
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 5220שנוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד - לולים
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 6118שינוי יעוד השטח מחקלאי לספורט
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 65עלמה
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 8310שנוי יעוד למגורים, עלמה
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 8509שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה זעירה, עלמה
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 9801מכון טיהור שפכים ומאגר קולחין, מושב עלמה.
צפוןמרום הגליל, עלמהבקשה ועדה מקומיתמגל/ 2009184הקמת מתקן שידור קטן.
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתמה/ מק/ 4894/ 1תוכנית מה/ מק/ 4894/ 130/06/1999