תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ 12227מבני ציבור, ספורט ומסחר במרכז הישוב
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ 13509תוכנית מפורטת לתחנת שאיבה בר-יוחאי
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ 17140שתי תחנות שאיבה ודרך גישה, בר יוחאי28/04/2010
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ במ/ 129בר יוחאי06/08/1992
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתמה/ 0075/ 2000איחוד וחלוקה מחדש, בר יוחאי
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתמה/ מק/ 65/ 1שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לשצ"פ ואיחוד01/10/1998
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתמה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 2תוכנית מה/ מק/ ג/ במ/ 65/ 224/12/2001
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתמה/ מק/ גבמ65/ 3שינוי קו בנין, מגרש 43, בר יוחאי
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתמל/ מק/ גבמ/ 65/ 1שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח ציבורי פתוח שינויים בהתוית הדרכים, קביעת והסדרת