תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, אמיריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 08/ 2החלפת עמוד תאורה
צפוןמרום הגליל, אמיריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים327/ 08/ 2לגיטימציה לתוספת בניה למגורים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 18927אמירי הגליל - שינוי יעוד קרקע להרחבת המלון.
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 20129שינוי בהוראות בניה בנחלות חקלאיות, אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 4801מושב אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 4802חוות סוסים שטח חקלאי מיוחד -אמירים09/05/1991
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 6747מושב אמירים13/05/1993
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 7322תיירות ונופש - אמירים21/07/1996
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 8963מלונאות ונופש, שינוי למתאר, מרום הגליל.
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתג/ 9689תוספת מגרש למגורים, אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתגנ/ 17206שינוי תוואי דרך מס' 7, מושב אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתגנ/ 17207שינוי תוואי דרך מס' 2, מושב אמירים05/01/2012
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 1שינוי תשתית לאספקת חשמל ובזק, אמירים22/02/2004
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 2איחוד וחלוקה במגרש 140 , מושב אמירים14/02/2008
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 3הגדלת שטח דרך מס' 7 , מושב אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 4הגדלת שטח מס' 2 , מושב אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 5החלפת שטחים משפ"פ למגורים , אמירים
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמה/ מק/ 6747/ 7שינוי קווי בנין, אמירים28/12/2011
צפוןמרום הגליל, אמיריםתוכניתמשצ/ 62אמירים והסביבה01/09/1991