תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 08/ 2תוספת קומה
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדבקשה ועדה מקומית71/ 19542מפעל להרכבת דלתות ומשקופים עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 10186שינוי יעוד למבני ציבור, עין אל אסד23/09/1999
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 13352הסדרת תנועה ושטחי מגורים08/02/2005
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 16543עין אל אסד - שכונה דרומית
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 16906שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ע"ש סאלח עאמר , עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 17345שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב', שצ"פ והתווית דרך, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 18276שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 18894שנוי יעוד מחקלאי למגורים, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 1979חלוקת החלקה לבנית מגורים, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 20319שינוי תוואי דרך מס' 13 - עין אל אסד.
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 2264שנוי יעוד למגורים, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 227שכון א' עין אל אסד23/08/1956
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 3257שכ' מגורים לחילים משוחררים -עין אל אסד20/08/1981
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 3386שנוי יעוד לבית ספר מקומי -עין אל אסד23/04/1981
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 3495שינוי יעוד לתעשייה קלה - עין אל אסד17/12/1981
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 4686תכנית מתאר, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 4727שכ' חילים משוחררים, עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 497תחום בניה -עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 5149מרכז שכ' חיילים משוחררים - עין אל אסד06/11/1990
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 5957תכנית מתאר עין אל אסד18/06/1992
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 6923שינוי תואי דרך26/06/2008