תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, חזוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 08/ 2התנגדות לאיחוד וחלוקה
צפוןמרום הגליל, חזוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 09/ 2לגיטימציה ל- 5 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 12328מתקן הנדסי באתר בריכת חזון21/05/2007
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 15039הרחבה- מושב חזון19/01/2009
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 15405שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, מושב חזון
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 20446רפורמה לולים מושב חזון
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 4891מושב חזון18/02/1990
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 6609מושב חזון
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 7769שנוי לתקנון, חזון
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתגנ/ 17205הגדלת שטח מגורים במגרש מס' 11 ע"ח מבני משק ושצ"פ, מושב חזון