תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתג/ 13307שכונת עמידר חלוקה למגרשים17/07/2003
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתג/ 15467שינוי הוראות תכנית חוות רוח עסניה, מזרחית לעין זיוון25/11/2010
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתג/ 16544תכנית מתאר קיבוץ עין זיון08/02/2010
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתג/ 17490שיקום מחצבת אביטל מזרח, עין זיון21/10/2010
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתגו/ מק/ 13307/ 01שינוי בחלקות מגרשים והקצאת שטחי ציבור, עין זיוון11/04/2005