תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, שזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 02התנגדות להקמת תורן לאנטנה בגובה 48 מ'
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 14296הקטנת קו בנין מציר דרך ראשית מס' 85 מול מושב שזור
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 15392הגדלות נחלות, מושב שזור
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 20080יעוד קרקע למבני משק, שזור
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 3672כביש גישה למצפור -הר שזור
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 4269הרחבת מושב שזור14/07/1994
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 8981שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחר, שזור.27/11/1997
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתג/ 9487שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - קידוח מי שתיה, מושב שזור.
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתמה/ מק/ 14296/ 1הקטנת קו בניין של דרך ראשית מס' 85 , מושב שזור03/03/2008
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתמה/ מק/ 4269/ 1הקטנת קווי בניין לפי הקיים במגרש 118 - מושב שזור08/08/2012
צפוןמרום הגליל, שזורתוכניתמה/ מק/ 4269/ 2הקטנת קווי בניין לפי הקיים במגרש 88 - מושב שזור08/08/2012