תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, שפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 04/ 2בנית 3 יח' ארוח בשטח 128.25 מ"ר
צפוןמרום הגליל, שפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 04/ 23 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 111שפר (פרדיה ב')15/07/1954
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 11575שפר הרחבת שטחי מגורים, מתאר 1
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13315הרחבת מושב שפר, שכונה דרום מערבית11/08/2009
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13903אתר מצודת שפר - מוקד שרותי תיירות, שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 16026הגדלת שטחי נחלות-שפר23/06/2008
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 4423מושב שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 5338מושב שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 5724שנוי יעוד לחקלאי מיוחד צירים מושב שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 6359מושב שפר13/10/1994
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 8521שינוי יעוד מחלקאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך, שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 9619הרחבת הישוב שפר, שינוי למתאר.26/04/1999
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתמה/ מק/ 6359/ 1שינוי קו בנין, מגרש 22, שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתמה/ מק/ 6919/ 07/ 2שינוי קווי בניין , שפר
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתמה/ מק/ 8292/ 1חמדת ימים-החלפת מיקום של שטחי מגורים לפי סעיף 62 א(א)