תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 15041מושב דובב- הרחבה ב',17/03/2011
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 16547מושב דובב הרחבת מגרשים
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 18691הרחבת מגרשים, מושב דובב
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 20422הרפורמה בלולים, דובב
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 2864מושב דוב"ב
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 4331הרחבת מושב דובב13/10/1983
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 4548שכונת לולים במושב דובב - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 4995מושב דובב27/04/1995
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 5019לולים מושב דובב - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 5890אזור לספורט, דובב - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 6031מושב דובב01/11/2012
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 6924שנוי יעוד למבני ציבור, דובב
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 7851שנוי יעוד למגורים, דובב
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 8176שמורת טבע, ברכת דוב"ב30/05/1997
צפוןמרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 9227שמורת טבע הר דוב"ב, שינוי למתאר.20/02/2000