תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, אביביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 10/ 2שינוי לתב"ע ג/6416, חילופי שטחים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 11937חיבור דרך 8966 לדרך 899 - גישה לאביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12025מתקן הנדסי באתר בריכות אביבים08/08/2007
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12439מושב אביבים - הרחבה07/02/2007
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 18735תחנת שאיבה, אביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 19945בוסטר אביבים - תחנת שאיבה
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 3115מושב אביבים05/02/1981
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 3851שכונת לולים חדשה במושב אביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 6019שנוי יעוד לשטח ספורט, מושב אביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 6416מושב אביבים09/06/1994
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 6938מושב אביבים30/03/1995
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתמה/ מק/ 12439/ 1החלפת יעודי קרקע, מגרש 107, אביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתמה/ מק/ 6416/ 1חילופי שטחים, אביבים
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתמה/ מק/ 6416/ 2הקטנת קו בנין מגרש 28, אביבים07/09/2010
צפוןמרום הגליל, אביביםישות כלליתעתמ/ 08/ 107סימי בטיטו + דניאל בטיטו נגד ועדה מחוזית צפון וכו'