תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 11787קבוץ פרוד - הרחבה קהילתית24/02/2005
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 15151מאגר פרוד, קבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17034תכנית מתאר חלוקה למגרשים - קיבוץ פרוד08/07/2010
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17689מט"ש פרוד17/03/2011
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17954שנוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים, קיבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 1812כביש מס' 32 צומת פרוד - צומת גלוני15/08/1974
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 18290שנוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים, בריכת פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 2531ביוב מרכזי פרוד (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 3161תחנת דלק, ממלח (כביש צומת גולני - פרוד עמיעד) (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 3557שנוי יעוד לתחנת דלק, פרוד עמיעד - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 4066הרחבת כביש פרוד עמיעד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 4614שינו יעוד לתחנת תידלוק כביש פרוד - עמיעד (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 4726קבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 4982שינוי יעוד למבני קיט ונופש - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 6454בית ספר נוף הגליל, קיבוץ פרוד - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 6966קבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 7075שרותי דרך - פרוד - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 84פרוד10/10/1950
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 8998תחנת דלק ושרותי דרך בצומת חלפתא - פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 9683תכנית מתאר לקיבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 9851חוות לולים לקיבוץ פרוד
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתמשצ/ 49פרוד והסביבה18/04/1990