תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 10366מתקן הנדסי בריכות השחר, שינוי למתאר, כרם בן זמרה.
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 13291רתיכנון שכונה דרום מערבית - כרם בן זימרה17/01/2005
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 14736שינוי יעוד קרקע וגבולות מגרשים במושב כרם בן זמרה.22/07/2009
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 168ראס אל אחמר (כרם בן זמרה )02/12/1954
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 17679שינוי יעוד קרקע לאטרקציה תיירותית, כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 18812יקב רימון, כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 3682הרחבת הישוב כרם בן זמרה.
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 3945כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 4948שינוי יעוד לחקלאי מיוחד (לולים)
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 5746מושב כרם בן זמרה23/09/1993
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 6328שנוי יעוד לתעשיה זעירה - כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 673שמורת טבע -כרם בן זמרה20/07/1967
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתגנ/ 18139תחנת שאיבה לביוב וכביש גישה, כרם בן זמרה11/09/2012
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהבקשה ועדה מקומיתכרם בן זמרה 2006/ 096סככה ליקב, בית אריזה באולם מכירות , כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746נחלה מס' 10 - איחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין , כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746/ 07/ 196איחוד וחלקה , נחלה 87, כרם בן זמרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים, כרם בן זמרה13/01/2003
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746/ 2איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, מגרש 61, כרם בן זימרה
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746/ 3איחוד וחלוקה של מגרשים 205-2020 , כרם בן זמרה07/09/2010
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתמה/ מק/ 5746/ 4איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין, נחלה 87 כרם בן זמרה04/08/2011
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהישות כלליתש/ 19/ 21שמורת טבע כרם בן זמרה מתוקף תכנית ג/ 673