תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 10183הקצאת שטח לשכונה חדשה לבנים ממשיכים בכפר שמאי.06/07/2004
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 125כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 16882מלונאות ונופש , כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 19145מלונאות ונופש כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 19749קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, מושב כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 19828הגדלת מגרש 187 ושינוי בקווי בנין כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 3405מושב כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 5758תכנית מפורטת מס' 5758 מושב כפר שמאי13/09/1992
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתגנ/ 16704תחנת שאיבה, כפר שמאי14/06/2011
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתגנ/ 17722שנוי יעוד משפ"פ לחקלאיבנחלה מס' 17, מושב כפר שמאי01/06/2010
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתמה/ מק/ 5758/ 1שינוי קו בנין, מגרש 52, כפר שמאי
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתמה/ מק/ 5758/ 2שינוי קו בנין, כפר שמאי