תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 10656שינוי יעוד מסדנא בנוף לאזור תיירות, עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 13808תיירות משולב באומנות, עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 15152תיירות משולב באומנות, עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 1663מושב עובדים עמקא25/10/1973
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 1905מחצבת כורכר ליד עמוקה19/03/1976
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 1937בית עלמין -עמקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 3814אשרת עמקא ב'17/12/1989
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 3890מצפה עמוקה10/11/1983
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 3944מצפה עמוקה - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקה12/10/1988
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 5843חוות סוסים - עמוקה07/01/1993
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 6161שינוי יעוד להקמת מוסד ציבורי סדנא בנוף, עמוקה.06/11/1990
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 6645מטווח אזרחי עמקא01/10/1992
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 7062מרכז הישוב - עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 7618שנוי יעוד לקייט, עמוקה04/08/1994
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ 0120/ 2000תוספת אחוזי בניה ושינוי קו בנין במגרש 15, עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ מק/ 3890/ 1תוכנית מה/ מק/ 3890/ 104/12/2001
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ מק/ 4592/ 2התאמת תב"ע לפרצלציה באזור מגורים, כפר חנניה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ מק/ 5843/ 1איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, עמוקה
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ מק/ 7618/ 1שינוי בקו בנין במגרשים 21 ו- 21א.עמוקה07/01/2003