תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 11643שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 12226שינוי יעוד משטח חקלאי ללולים05/11/2002
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 13718שימור ופיתוח גרעין הכפר ריחניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 15034חקלאי מיוחד, ריחאניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 16895שכונת חילים משוחררים - ריחניאה14/06/2012
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 17297שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד והרחבת דרך, ריחאניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 17993שנוי מחקלאי לחקלאי מיוחד והרחבת דרך, ריחאניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 2632שכון חילים משוחררים-רחניה16/10/1980
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 3932שטח ספורט לביה"ס ומגרש כדור רגל -ריחניה (גניזה)
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 4203שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, ריחניה22/01/1987
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 4811שנוי יעוד למגרש ספורט, ריחניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 523תחום בניה -רחניה
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 5506שנוי יעוד לבית עלמין
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 5956תכנית מתאר לריחניה14/11/1993
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 6472שנוי יעוד לחקלאי מיוחד לולים - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 6473שנוי יעוד לחקלאי מיוחד - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 6515שינוי יעוד לחקלאי מיוחד לולים30/09/2001
צפוןמרום הגליל, ריחאניהבקשה ועדה מקומיתריחניה 2008/ 001שימוש חורג בקרקע 200 מ"ר מחקלאי לנופש פעיל (קרטינג)