תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג מתעשיה לאולמות אירועים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 12/ 2לגיטימציה - פתיחת פתח לגינה שוינוי חזית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 09/ 2החלפת מעקה פלדה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 06/ 2ביטול בליטת גג רעפים והתקנת מרפסת תלויה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 12/ 2בקשה לגגון רעפים מעל מרפסת קיימת
צפוןנצרת עיליתישות כללית04/ המ/ 100בקשה להארכת מועד ס' 197 (ב) תכנית ג/ 8993
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 03/ 2תוספת מגורים בחצר קדמית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 12/ 2התקנת מזגנים על קיר חיצוני
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 08/ 2גדר בטון בגובה 2.00 מ'
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 08/ 2שימוש חורג לקיוסק ומחסן
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 05/ 2התנגדות לבניית קיר בבית משותף
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג מתעשיה לאולמות אירועים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 12/ 2הקמת מבנה מסחרי חדש
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 07/ 2אנטנת פלאפון
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 12/ 2ערר בגין אי מתן החלטה תוך 3 חודשים ע"י הועדה המקומית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 03/ 2תוספת חניון לבנין קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 05/ 2הרחבת חנות
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 06/ 2מסחר
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 12/ 2פתיחת פתח יציאה לגינה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 06/ 2התנגדות לתוספת קומת מסחר
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 07/ 2יציקת רצפת בטון עם מעקה בגובה 60 ס"מ, מחסן ותוספת בקומת קרקע
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג מתעשיה לאולמות אירועים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 04/ 2תשריט חלוקה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 08/ 2ביטול היתר למתקן תקשורת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 12/ 2לגיטימציה- סגירת מרפסת, תוספת מחסנים, שינוי חזית פתיחת דלת כניסה ותוספת גגון
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 10/ 2לגיטימציה לשינוי מידות ופיחת חלון ממ"ד
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 12/ 2עבודות פיתוח לצורך שיפור הכניסה לבית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 02הקמת בית מגורים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 09/ 2מגורים - בית פרטי
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 05/ 2תוספת מתלה כביסה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 11/ 2לגיטימציה - הנחת גג רעפים מעל גג בטון קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 02בקשה להקמת פרגולה מקורה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 12/ 2לגיטימציה ותוספת בבית משותף
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 07/ 2התנגדות לתוספת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 10/ 2בקשה לשימוש חורג, הפיכת בית למרדים עם תוספת שטח
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 08/ 2תוספת בניה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 06/ 2התנגדות להעברת מפעל לאזור תעשיה ציפורית
צפוןנצרת עיליתתוכנית14/ 02/ 1תכנית רישום שיכון ציבורי - שטח אליאנס - נצרת עילית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 06/ 2התנגדות להעברת מפעל מאזור תעשיה ציפורית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 10/ 2לגליזציה לבניה קיימת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 10/ 2מתן לגיטימציה לתוספת בקומה א'+רישוי פרגולות
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 06/ 2רכישת מחסן מפלסטיק במקום מחסן בנוי קשיח
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 03/ 2בענין שומה מכרעת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 12/ 2סגירת מרפסת קיימת על ידי גגון רעפים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 11/ 2מרפסת לבית קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 11/ 2מרפסת לבית קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 04/ 2תוספת בניה לבית קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 10/ 2סגירת מרפסת קיימת+מחסן פלסטי
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 10/ 2תוספת לבית קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 12/ 2מלון ומסחר
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה180/ 07/ 2תכנית מפורטת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 04/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 06/ 2בקשה לבניה חדשה של בית מגורים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 06/ 2הרכבת מזגן
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 06/ 2גגון קל ופרגולת עץ - לגיטימציה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 12/ 2תוספת חדר ומרפסת לדירה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 12/ 2תוספת חדר ומרפסת לדירה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 04/ 2תוכנית שינויים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 11/ 2תוספת קומה+חדר+סגירת מרפסת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 03/ 2בנית חניה לרכב
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 10/ 2בניי גגון על פני הקרקע
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 11/ 2מרפסת לא מקורה עם פרגולה במקום גג רעפים קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 05/ 2מגורים - הגבהת גג
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 05/ 2התנגדות לסגירת מרפסת
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 10/ 2הרחבת חצר כולל פרגולה, חניה ומחסן
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 09/ 2בניית תחנת מוניות
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 10/ 2דיר צאן+סככה חקלאית
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 07/ 2תוספת בתוך מבנה קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 10/ 2מחסן חקלאי
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 05/ 2פיתוח שטח
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 04/ 2פרגולה וגגון
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 04/ 2התנגדות לתוספת חדר לבניין קיים
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 08/ 2פתיחת פתח חזית בחנות בקניון
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה266/ 08/ 2שינוי מדרך למגורים וממגורים לדרך
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 11/ 2אי מתן היתר
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 11/ 2הגדלת מרפסת לא מקורה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 09/ 2תוספת לבית מגורים משותף
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 05/ 2תוכנית מפורטת ג/7112
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים315/ 11/ 2מרפסת פתוחה
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8116/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8117/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8118/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8119/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8120/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8121/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8122/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8123/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8124/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8125/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8126/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8127/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8128/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8129/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8130/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8131/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8132/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/18110
צפוןנצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8133/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/18110