תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 05/ 2אי נתינת היתר בדבר תורן תקשורת במשך 90 יום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 11/ 2תוספת קומה א' וקומה ב'
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 11/ 2לגיטימציה למעוןניום שכולל שתי קומות בניין מספר 6
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 11/ 2תוספת קומה א' וב' להארחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 11/ 2החלפת גג מבד לגג אקסורית
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עילוט, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר21/05/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 12888חקלאי מיוחד - כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 14095מסחר ושרותי דרך, כפר החורש:
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 14684קידוח שמרון - 7, כפר החורש ליד מגדל העמק08/11/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 15095מתאר מפורטת - כפר חורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 19027הגדרת זכויות והוראות בניה באזור מגורים, כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 1908כביש גישה לכפר החורש30/07/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 2562ישוב כפר החורש14/05/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3001שנוי יעוד השטח למכון טיהור שפכים- בקב' כפר החורש17/04/1980
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 317כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3720שנוי יעוד לתעשיה מאפית אורנים -כפר החורש23/10/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 4275בית הבראה -כפר החורש28/03/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 7317תכנית מפורטת -כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 7962שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושירותי דרך, כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 8776"גן לאומי שימרון" שינוי לתכניות תמ"מ 2, תמ"א 8, יערות כפר החורש.28/04/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 2562/ 02הגדרת זכויות בניה לאזור מגירם וקביעת הוראות בינוי, כפר החורש28/06/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 3720/ 01שינויים גיאומטריים בשטח המיועד לתעשייה , כפר החורש15/10/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 7/ 01הרחבת אזור המגורים לצורך הקמת 33 יח"ד, כפר החורש14/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתמשצ/ 7רישום אדמות כפר החורש והסביבה09/11/1988