תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 12/ 2הריסת מבנה קיים והקמת בננייןרב קומתי
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 03/ 2בקשה להקמת חניה מקורה ו- 2 מרפסות מקורות.
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 03/ 2בקשה להצבת מבנים טרומיים יבילים 6 כיתות, משרד ושירותים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 07/ 2הקמת מיכל מי כבוי
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 07/ 2קירוי מרפסת פתוחה ע"ג גג רעפים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 12/ 2לגליזציה להצבת 2 מחסנים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 09/ 2בקשה לממ"מ
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 10/ 2לגיליזציה - תכנית שינויים למצב קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 34ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים ת. ג/ 19895 עכו העתיקה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 12/ 2בית מגורים 9 קומותמעל קומת עמודים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 03/ 2מתקן שידור קטן
צפוןעכוישות כללית05/ המ/ 34בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 09/ 2תוספת בניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 09/ 2תוספת למסעדה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 08/ 2לגטימציה לחניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 08/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 11/ 2לגליזציה למבנה תעשיה קיים - הוספת קומה בתוך המבנה + מיכל מים +חדר משאבות וגדר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 09/ 2תכנית שינויים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 09/ 2תוספת לבית קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 09/ 2הריסת מבנה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 03/ 2תוספת לדירה קיימת בשטח 40.6 מ"ר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 03/ 2תוספת לקיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 03/ 2תוספת לקיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 10/ 2שימוש חורג מתכנית, מסחר במקום דרך
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 10/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 12/ 2תוספת לקיים קומה "0"+ תוספת יח"ד בקומה 1
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת גגון
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה093/ 07/ 2תוכנית שלו דנו בה בעכו
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 07/ 2תוספת למסעדה קיימת
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 08/ 2הריסת חלק ממבנה קיים ותוספת למבנה קיים
צפוןעכובקשה ועדה מקומית106/ 18016שיפוץ מבנה קיים ותוספת בניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 11/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 2ערר על החלטה וולחו"ף בתכנית ג/ 17654 - עכו - "אולמי טופז"
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 03/ 2בית מגורים חד משפחתי דו קומתי + מרתף
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 06/ 2הקמת תחנת דלק יבילה כולל תוספת לקונטיינר קיים + בניה בתוך הקונטיינר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 04/ 2אי מתן החלטה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 10/ 2לגליזציה למבנה קיים+ תוספת קומה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 04/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 12/ 2תוספת ממ"ד והרחבת אזור שינויים ומטבח ושינויים פנימיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 06/ 2לגיטימציה + תוספות
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 12/ 2תוספת לקיים בקומה 1בחזית דרומית, הקלה בקו בניין אחורי
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 06/ 2לגיטימציה + שינויים ותוספות
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 12/ 2תוספת ממ"ד והרחבת אזור שירותים ומטבח ושינויים פנימיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 03/ 2שימוש חורג מהיתר לחניות בית שחיטה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 11/ 2התאמתבניה קיימת לתכניות מוצע סגירת קימרון וחלק ממזרח עליון לתקופה עונתית
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 03/ 2תוספת משרדים למבנה קיים במבנה ציבורי
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 11/ 2תוספת לקיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 11/ 2תוספת לביית קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 02/ 2בקשה לשמוש חורג - ממחסן חמועדון סנוקר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 03/ 2תוכנית שינויים+תוספת עליית גג, מחסן,סככה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 03/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 11/ 2לגליזציה להריסת 8 מבנים ,הצבת מבנה ממ"ד יביל ומבנה יביל ומכולה.
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 11/ 2לגליזציה לתוספת לקיים
צפוןעכובקשה ועדה מקומית167/ 18051אישור להצבת 5 מכולות ציוד חירום במתחם מגדל המים.
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 11/ 2הטמנת צובר 500 גלון תת קרקעי
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 05/ 2תוספת לקיים בקומה אפס
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 07/ 2תוספת מדרגות חיצוניות ומחסן
צפוןעכובקשה ועדה מקומית18007/ 6תוספת בניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 05/ 2מתקן טיפול בביוב
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 08/ 2תוספת מרפסת
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 09/ 2החלפת תיקרה וגג רעפים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 10/ 2הקמת מגרש לאיסוף גרוטאות+גידור+סככה+מבנה משרדים בן 2 קומות
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 09/ 2לגליזציה לתוספת בקומה 1
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 08/ 2תוספת בניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 12/ 2לגליזציה לשינויים בחזית+ הקלה בתוספת אחוזי בנייה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 05/ 2תחנת דלק יבילה + מבנה משרדים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 07/ 2התנגדות ללגטימציה לתוספת בניה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 05/ 2תוספת חניה מקורה מרפסת כניסה + גדר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 12/ 2אי מתן החלטה
צפוןעכוערר על החלטת ועדת ערר211/ 03/ 2תוספת בנייה בקומה 1
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 05/ 2התנגדות להיתר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 10/ 2תוספת ליחידת דיור קיימת+פרגולה+גדר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 08/ 2הריסת גג ובניתו מחדש
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 06/ 2תוספת לקיים חניה מקורה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 09/ 2החלפת גג מעבר כניסה והוספת גגמעל כניסת דירה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 06/ 2תוספת גגון בחזית מערבית
צפוןעכובקשה ועדה מקומית230/ 18004פנסיון לתשושים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 03/ 2תוספת מגורים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 06/ 2מעקה בטיחות
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 02/ 2התנגדות לשני בניני דירות לעולים בני 9 קומות מעל קומת כניסה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 09/ 2מגרש גרוטאות הכולל מבנה משרדים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 11/ 2הקמת מבנה מסחרי
צפוןעכובקשה ועדה מקומית27/ 18003שינוי מבנה מגורים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 05/ 2בקשה לסככת טיפולים ו- 2 מחסנים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 09/ 2מבנה משרדים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 11/ 2לגליזציה לגדר+מדרגות+פרגולה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 05/ 2הקמת מתקן תקשורת כהגדרתו בתמא 36 א
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 09/ 2תוספת לקיים, ח. כביסה, מרפסת מקורה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 09/ 2הקמת פרגולה על מרפסת
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 09/ 2סגירת חנייה קיימת בהיתר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 10/ 2תכנית שינויים ותוספת מפעל לייצור מוצרי גבס
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 09/ 2תוספת ממ"ד
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 10/ 2לגליזציה לתכנית שינויים
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 11/ 2תוספת לקיים: מחסן+ מרפסת
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 10/ 2קיים תיק בנייה 542/2004 מגורים בשטח של 422 מ"ר
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים318/ 10/ 2מסחר במקום דרך ל 3 שנים + שימוש חורג מיועד שאושר למבנה (מזנון במקום מסר קמעוני
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים814/ 09/ 2ערר על שמאי מכריע
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים