תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 103האון08/10/1951
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 16368קיבוץ האון- התחדשות
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 1716האון17/09/1981
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 4190קיבוץ האון21/04/1996
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 5280שיפור תואי דרך האון עין גב15/05/1988
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 6815קיבוץ האון - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 7341ביצור ושיפור רצועת החוף, האון
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 7923שנוי יעוד לתחנת תידלוק, מסחר ושירותי דרך, האון18/09/1994