תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אלמגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 05/ 2התנגדות לסעיף בהיתר בנוגע לכתב שיפוי
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 10398תוספת דרך לתממ / 2 / 9 דרך מס' 8182 אלמגור - ראש פינה
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 12510אתר הנצחה - הקרב על המים, ליד אלמגור06/11/2003
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 13971הרחבת מושב אלמגור
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 17268הרחבה - מושב אלמגור01/12/2011
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 3442מתאר אלמגור
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 4593מרכז מושב אלמגור
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 4682חלוקת מגרשים מחדש אלמגור30/10/1986
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 5190שנוי יעוד לקייט ונופש
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 5329תכנית מפורטת מס' 5329, ישוב אלמגור30/03/1995
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 8142סלילת דרך חדשה כביש מס' 8277 וכביש מס' 87, אלמגור
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 9450נופשונים לארוח ("צחמרים"), אלמגור25/01/2000
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 9727שנוי יעוד מחניה למגורים, אלמגור.15/06/1999