תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 10330מבני ציבור בצומת אפיקים , שינוי למתאר23/10/2000
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 10837תכנית מתאר קיבוץ אפיקים
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 122בית ספר מקצועי, תיכון
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 154אפיקים
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 16369קיבוץ אפיקים רה תכנון והרחבת שטח המחנה
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 16370קיבוץ אפיקים - שכונה צפונית
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 16371קיבוץ אפיקים שכונה מערבית
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 17806תכנית מפורטת, קיבוץ אפיקים
צפוןעמק הירדן, אפיקים, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 18266אכסון ושרותי תיירות, פוריה
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 18453תוכנית מפורטת קיבוץ אפיקים
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 280אזור התעשיה באפיקים
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 5126תוכנית לקבוץ אפיקים28/10/1993
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 9120שרותי תיירות ונופש, קיבוץ אפיקים.
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 9121פארק מוטורי, קיבוץ אפיקים.
צפוןעמק הירדן, אפיקים, בית זרעתוכניתמשצ/ 91תכנית לצרכי רישום - אדמות בית זרע - אפיקים06/04/2003