תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, גנוסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 06/ 2העתקת מתקן תקשורת ססלולארית
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתא/ 28תכנית אב גינוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 11720אזור גנוסר דרום - הרחבת שטחי איחסון
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 12073-שכונה קהילתית , גנוסר08/12/2005
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 13468הרחבת מלון נוף גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 17189בית בכפר, חוף גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 17264מתחם מלון גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 370קבוץ גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 4150בית יגאל אלין מרכז להנצחה
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 4282חלוקת מגרשים מחדש05/12/1985
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 4364בית הארחה נוף גינוסר05/01/1984
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 5271קבוץ גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 6511בית הספר נופי ארבל - גינוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 7340ביצור ושיפור רצועת החוף, גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 7799תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסר
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 7868שנוי יעוד למוסד ציבורי מיוחד, בית אבות, גנוסר13/07/1997