תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 02/ 2התנגדות לתכנית מתאר מקומית 4668-1
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10253שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים ומבני ציבור, שינוי למתאר, פוריה עילית
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10838שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים, שינוי למתאר,פוריה עילית12/07/2000
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10928פוריה - כפר עבודה
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 11160כפר עבודה - פוריה03/05/2001
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13106פוריה כפר עבודה תכנית מתאר מקומית
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13347פוריה כפר עבודה מתחם מערבי D
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13348פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי B09/08/2006
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13349פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c21/09/2006
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 1351שנוי יעוד מחקלאות לתיירות -פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 166פוריה (צפון)01/04/1954
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 170פוריה01/04/1954
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 4489תחנת תידלוק שינוי למתאר פוריה02/03/1995
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 4668חלוקת מגרשים לבניה פוריה02/08/1988
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 4761מגורים וחלוקת מגרשים לבניה, פוריה עילית11/12/1988
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 6293שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 6935חלוקת מגרשים (רפרצלציה), פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 72פוריה (דרום)09/02/1956
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 7777מחצבות כנרת, פוריה19/12/1995
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ במ/ 148כפר עבודה פוריה15/11/1993
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתעה/ מק/ 4668/ 001איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת בעלים, כפר העבודה פוריה22/03/2005
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתתרשצ/ 5/ 4/ 3/ 29חוק רישום שיכונים ציבוריים, פוריה