תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, שער הגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןעמק הירדן, שער הגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 07/ 2לגיטימציה לכלבו ונופש, פיצריה, חנות נעלים ומעדניה
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 10915תכנית מס' 10915 , חוות לולים, שער הגולן03/02/2000
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 1250קבוץ שער הגולן
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 18138רה תכנון שטח "המחנה" והרחבתו, שער הגולן
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 5192קיבוץ שער הגולן26/06/1997
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 8199הרחבת אזור תעשיה מפעל גולן, שער הגולן
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 9900קיבוץ שער הגולן - הגדלת אזור תעשיה24/11/1998
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתעמ/ מק/ 5192/ 007איחוד וחלוקה בהסכמה, שער גולן24/12/2008
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתעמ/ מק/ 5192/ 07איחוד וחלוקה , שער הגולן