תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אלמותבקשה ועדה מקומית10/ 15315שימוש חורג למבנה משק ותיירות
צפוןעמק הירדן, אלמותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 11/ 2בית מגורים חדש בהרחבה
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10150תיירות ונופש - צפון קיבוץ אלומות, שינוי למתאר.01/02/2001
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10151קיבוץ אלומות15/06/1999
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10369שינוי יעוד מחקלאי למלונאות ונופש, שינוי למתאר, צומת אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 11858קביעת הוראות להקמת מלון, דירות נופש ומרכז מסחרי ושרותי דרך, צומת אלומות
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, אלמותתוכניתג/ 12781מתחם תיירות ונופש צומת אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 14758קיבוץ אלומות22/03/2007
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 3478קבוץ אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 4642בית הארחה בקיבוץ אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 4924חלוקת מגרשים מחדש27/11/1986
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 5127קבוץ אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 5939תחנת תדלוק, אלומות03/11/1994
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 634אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 8736צומת אלומות - הסתעפות דרכים 768 / 76719/05/1999
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 9089תכנית תיירות ונופש - קיבוץ אלומות, שינוי למתאר.
צפוןעמק הירדן, אלמותבקשה ועדה מקומיתעיר/ 181002005לגיטימציה בשימוש חורג במבנה משק ותיירות