תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 10969אשדות יעקב איחוד25/01/2000
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11154חוות לולים - אשדות יעקב איחוד28/04/2010
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד17/01/2005
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 14216חוות לולים, שטח "שבת מערב" אשדון יעקב איחוד24/10/2007
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 14978חוות לולים, אשדות יעקב איחוד11/11/2008
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 16002תכנית מתאר קיבוץ אשדות יעקב איחוד22/12/2011
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 17657מבני משק, אשדות יעקוב איחוד
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 181אשדות יעקב
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 20017הרחבת לולים סירין א' .
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 20018חוות לולים סירין ב'
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 20019הרחבת חוות לולים - אשדות יעקב.
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 5623אשדות יעקב איחוד
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 7920תיחום שטח לפיתוח אזור תיירות, אשדות יעקב איחוד (גניזה)
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 8033שנוי יעוד מחקלאי למבני משק, רמת סירין, אשדות יעקב איחוד
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתעה/ מק/ 11808/ 004איחוד וחלוקה בהסכמה צל תמר , אשדות יעקב
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתעה/ מק/ 11808/ 006שינוי הוראות בדבר חשמל, אשדות יעקב - איחוד