תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 11027יעוד שטח לאזור מגורים מיוחד - עמק הירדן14/03/2000
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 12368נווה עובד - פוריה05/02/2008
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 14091שינוי יעוד חקלאי למגורים - בית מויאל, נוה עובד-פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 14424שינוי יעוד למגורים, מועלם איתן-פוריה נווה עובד
צפוןעמק הירדן, אפיקים, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 18266אכסון ושרותי תיירות, פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 18406מחצבת פוריה, תיקון גבול לפי תמ"א 14
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 3307תכנית מפורטת, נוה עובד, פוריה14/07/1988
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 6פוריה12/07/1951
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 6026חוות סוסים ונופש אכסניה, פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 6395חלוקת שטחים לפי יעודים -פוריה11/08/1994
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 7383פוריה עילית28/01/1993
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 8593שינוי יעוד מתכנון בעתיד למגורים, שינוי ל-ג / 2261. פוריה עילית02/07/1995
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתמשצ/ 3/ 29/ 1תכנית שיכון ציבורי לרישום שיכונים ציבוריים, פוריה
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתמשצ/ 4/ 29/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, פורה
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתמשצ/ 5/ 29/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, פוריה