תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 02שיקום אתר טורבינות גז
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 10593שינוי יעוד מחקלאי למגורים, קיבוץ כנרת, שינוי למתאר29/04/2002
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 12928הרחבה מערבית - מחצבת פוריה
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 1457מחצבה בקבוצת כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 1701מחצבות כנרת21/02/1980
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 17703תוכנית מקומית מפורטת - קבותת כנרת21/07/2011
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 206קבוצת כנרת06/08/1959
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 2681אנדרטה לחיל התותחנים, קב' כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 3121מחצבות קב' כינרת - פוריה
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 4864פרויקט שטח לתיירות, קבוצת כנרת -(גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 5285קביעת יעודי קרקע חוף גן רחל - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 5307קביעת יעודי קרקע חוף גן רחל - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 5469שנוי גבול בין מקטעים 6,4 למקטע 7,1 , קבוצת כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 5543תכנית מפורטת קב'כנרת22/06/1992
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 6247שחזור חצר הכנרת כאתר לאומי
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 6904הקלות לתמ"א 13 , כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 7395קיבוץ כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 7915כביש 90 עוקף כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 8514שרותי דרך, כנרת - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 9107שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 9896"פרוייקט גן רחל " - תיירות ושרותי דרך.
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ במ/ 270תכנית מתאר מקומית למרחב תכנון מקומי עמק הירדן
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתמשצ/ 68קבוצת כנרת16/02/1995