תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 10889דגניה ב' - הרחבה קהילתית, שינוי למתאר
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 11812תכנית מתאר מקומית, דגניה ב'30/09/2001
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12158אזור קייט ונופש, דגניה ב'08/11/2005
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 12577תכנית מתאר דגניה ב'17/03/2011
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 4972קיבוץ דגניה ב'10/09/1987
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתתמא/ 13/ 6 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'26/08/2004