תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, כרי דשאתוכניתג/ 15686כנרות - אתר ייצור והשנאת חשמל, ממערב לכרי דשא
צפוןעמק הירדן, כרי דשאתוכניתג/ 2173שנוי יעוד לתעשיה באזור כרי דשא - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, כרי דשאתוכניתג/ 4969אכסנית נוער כרי דשא22/01/1987