תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11763תחנת שאיבה לביוב - שינוי נקודתי לתמ"א 1306/04/2003
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11980חוות לולים , עין גב ( ראה ג/ 12705)
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 12705חוות לולים , עין גב מזרח08/02/2005
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 13351חוות לולים, קיבוץ עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 16736שינוי תוואי כביש 92 , עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 17412תוספת שטח למגורים, עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 17748מגורים 2008, עין גב11/09/2012
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 17762הרחבה - עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 18040תעשיה ומסחר, עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 19484עין גב- צומת 2010
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 2058חניון עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 2295קבוץ עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 2529מחצבת חול -עין גב - (גניזה)
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 3591בית קברות באהיי - עין גב10/09/1981
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 4332חלוקת מגרשים מחדש18/12/1984
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 5597תוכנית מתאר עין גב17/12/1989
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 6524יחידת תכנון, עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 6525יחידת תכנון06/11/1994
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 667חניון עין גב
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 906גן לאומי סוסיתא -עין גב25/04/1969
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 9131שינוי יעוד משטחי משק למלונאות ונופש, שינוי למתאר, קיבוץ עין גב.31/12/2000