תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 12/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 07/ 2לגיטימציה למסעדה
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 03/ 2בקשה להקמת תחנת דלק
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 10075כפר הנופש - מעגן
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 13237תכנית מתאר מעגן22/12/2011
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 5238קיבוץ מעגן10/09/1989
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 58מעגן
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 6774חניון מעגן22/11/1992
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 7509כפר נופש וחניון - מעגן
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 8454שינוי יעוד מאזור אכסון ג" לאזור אכסון ב" חניון מעגן17/10/2000