תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 12831תכנית מתאר אשדות יעקוב מאוחד08/11/2010
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 17556תכנית מפורטת אשדות יעקב מאוחד
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 3673יעוד לתעשיה -אשדות יעקב מאוחד06/11/1980
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 5624אשדות יעקב מאוחד12/08/2004
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 8332שנוי יעוד מאזור חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושירותי דרךאשדות יעקב מאוחד - 0גניזה)
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 9081הגדלת שטח מפעל ספנקריט והכשרת שטחי איחסון נוספים, קיבוץ אשדות יעקב מאו11/01/1998
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)תוכניתג/ 9488שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, אשדות יעקב מאוחד